• 0949 049 078
 • 0396 256 123
 • Liên Hệ Chúng Tôi

  Địa Chỉ

  Khu Công Nghiệp Hải Vân
  Hải Vân - Hải Hậu - Nam Định

  Số điện thoại

  +84 0949 049 078
  +84 0396 256 123

  Địa chỉ email của chúng tôi

  [email protected]
  [email protected]